08. April 2009

Vijesti


This Interview in English

Zašto, prema Vašem mišljenju, građani Crne Gore, ne vjeruju u institucije i izborni proces u Crnoj Gori?


Interview: Mirjana Boskovic

Zašto, prema Vašem mišljenju, građani Crne Gore, kao što je navedeno u izvještaju OEBS-a, ne vjeruju u institucije i izborni proces u Crnoj Gori? Šta se može uraditi kako bi se ovo promijenilo?

Mnogi građani vjeruju ali ih previše ne vjeruje: ovo je problem koji je zajednička posmatračka misija navela u svojoj izjavi. Svi bi trebalo da imaju povjerenja u pravila i procedure izbornog procesa. Ovo bi trebalo da bude cilj i dužnost vlasti.

Kako bi se ovo ostvarilo, vlasti treba da realizuju i primijene preporuke ODIHR-a (posmatračke misije OEBS-a), Savjeta Evrope i Venecijanske komisije. Stara imovina Komunističke partije treba da bude raspodijeljena svim strankama i ne može više da bude vlasništvo vladajuće partije. Sudstvo je sve samo nije nezavisno od vlasti; njegova nezavisnost i jednakost svih pred sudom može biti najbitnija mjera kojom bi se izgradilo povjerenje i prevazišlo nepovjerenje koje preveliki broj građana danas izražava prema vlasti.

Treće, vlast mora još više da radi kako bi zaštitila autonomiju pojedinačnih građana kada se radi o pritisku šefova u državnim i institucijama i kompanijama koje su bliske vlasti (škole, bolnice, TV stanice i drugi). šefovi pogrešno misle da će najbolje služiti svojim vlastima kada koriste pritisak na svoje zaposlene da favorizuju vladajuće snage.

Posljednji elemenat koji povećava nepovjerenje prevelikog broja građana mogao bi biti način na koji javni televizijski kanali favorizuju vladajuću stranku i njene ministre i funkcionere u vijestima i drugim programima: predugo i previše.

Kako komentarišete rezultat parlamentarnih izbora i šta mislite o činjenici da jedna stranka (Demokratska partija socijalista) ima toliko moći i vodi državu 20 godina?

DPS i njeni saveznici dizajnirali su i realizovali u posljednjih deset godina mnoge apsoultno ključne i mudre odluke i politike. Ono što su oni uradili kada su u pitanju rat i mir, zavisnost i nezavisnost i ekonomski razvoj zemlje poštuje interese većine Crnogoraca i ja mislim da je ovo takođe razlog zbog kojeg ih većina njih preferira u odnosu na ostale u vrijeme izbora.

Mislim da je ovo u osnovi veoma ubjedljivo, tako da vladi nijesu potrebni svi legalni i politički nedostaci, pomenuti gore, da pobijedi na izborima. To je razlog zbog kojeg sam jako tužan, vladajuća partija nije tražila bolji pravni kontekst i poštenije šanse za sve. Oni ne moraju da se boje fer odnosa. Zato, molim vas ne oklijevajte to brzo da realuzujete.

Šta to znači za demokratski proces u Crnoj Gori?

Postoji mnogo dobrih demokratija u kojima ista partija drži vlast dugo vremena, posebno u vremenima rata i mira i kada oni izbjegavaju najveće zablude i greške. Na drugoj strani, jasno je da je pravi test za jaku demokratiju njena sposobnost da omogući promjenu vlasti bez nasilja i nemira. Ovaj test Crna Gora tek mora da položi. Ali, prilično sam ubijeđen da je ona sposobna da uradi to. I razumijem svakog političara koji bi prefera ostanak na vlasti nego ostvarenje ovog demokratskog testa. Ali, tim više, moramo da budemo jasni i ukažemo na potrebu fer i slobnodnog konteksta izbora kada njihov ishod treba da bude potpuno legitiman.

Kako komentarišete učešće opozicije na izborima (činjenicu da ponovo nijesu uspjeli da se ujedine i da su značajan dio predizborne kampanje posvetili međusobnim napadima)?

Potpuno je razumljivo da je nakon referenduma o nezavisnosti zemlje opozicija podijeljena. Jedan dio opozicije i dalje želi bližu zajednicu, drugi dio favorizuje nezavisnost ali se zalaže za drugačiju politiku. Mislim da takvo nejedinstvo nije problem; većina i manjina je mnogo više od crno-bijele stvari. Problem je što je preveliki broj malih partija precijenio svoju podršku. Drugo, u cijelom regionu same partije nijesu unutar sebe demokratske; ovo favorizuje rascjepe i podjele umjesto omogućavanja partijama da integrišu različite socijalne grupe koje su dovoljno velike da zaista izazovu vladu. Previše partija je šou jednog ili dva čovjeka.

Šta biste im preporučili da urade u predstojećem periodu?

Mnoge male partije trebalo bi da potraže nove partnere i naprave nove veće stranke, koje demokratiju poštuju i interno i odražavaju širi politički spektar. Ove nove partije bi mnogo pažljivije trebalo da izrade alternativne političke programe i urade sve da ih crnogorskim građanima učine ostvarljivim na miran i argumentovan način. Nijesam vidio takve pažljive debate i nadam se da će opozicija naći novu energiju i pokušala ovo bolje u budućnosti.

Kazali ste da bi pobjednici na ovim izborima trebalo da budu više inkluzivni, pluralistički orjantisani i fer prema biračima čije su partije izgubile na izborima. Koje konkretne korake pobjednici treba da preduzmu prema ovim glasačima?

Izvještaji ODIHR-a i Parlametnarne skupštine Savjeta Evrope pozvaće crnogorski parlament da usvoji pravne reforme. One će proizvesti veću inkluziju koja nam je neophodna. Već sam rekao kako bi odgovorna nova većina mogla da ostvari veći stepen poštenja i pluralizma u političkoj stvarnosti Crne Gore. Zaista se nadam da nova većina neće zaboraviti da ovo brzo uradi i na vrijeme, prije novih izbora. Predsjednik prethodnog saziva parlamenta obećao mi je da će to biti urađeno i vjerujem da će održati ovo, kao što je ispunio prethodna obećanja koja mi je dao.

Više poštenja i inkluzije je politički posebno bitno u ekonomski teškim vremenima. Zbog toga pobjednici posljednjih izbora imaju svaki interes da urade više i više se potrude po pitanju ovoga u nedjeljama koje slijede.

Kako ocjenjujete legitimnost nove vlasti pošto ste u preliminarnom izvještaju naveli da je bilo pritisaka na građane i da vaše preporuke koje ste dali još prije mnogo godina nijesu ispunjene?

Izbori su bili pravno korektni i dovoljno legitimni da nova vlada radi na odgovoran način u interesu cijelog naroda Crne Gore. Veći stepen legitimnosti bio je moguć i nadam se da će parlament i nova vlada raditi u ovom smislu i na način koji sam predložio u prethodnim odgovorima. Predsjednik parlamenta nam je takođe obećao da će stare i nove preporuke biti poštovane u narednim mjesecima. Kada se to desi, uvjeren sam da će crnogorski građani moći da razviju svoje potencijale u sopstvenom i interesu cijele Evrope.


Kontakt mit Andreas GrossNach oben

Zurück zur Artikelübersicht